a. Administratief vastgoedmanagement

Wij nemen graag de administratieve last van u over, en kunnen voor u verzorgen:

• Facturering en incasso van huur en (service)kosten, debiteurenbewaking, bankgaranties;
• Bewaking van indexering-, expiratie- en prolongatiedata van huurovereenkomsten;
• Kasstroom- en liquiditeitsprognoses;
• Inkoopmanagement van selectie t/m facturencontrole;
• Belastingaangiften;
• Bewaking van de objectfinanciering;
• Administrering van alle inkomsten en uitgaven;
• Periodieke managementrapportages.

b. Commercieel vastgoedmanagement

Voor optimale vastgoedprestaties is optimale verhuur en gebruikerstevredenheid onontbeerlijk. Dit bereiken wij met:

• Communicatie en relatiebeheer met huurders en gemeenten;
• Contractmanagement;
• Wederverhuur van leegkomende units, in samenwerking met makelaars;
• Bewaking en bescherming tegen planologische bedreigingen;
• Periodieke verhuuroverzichten.

c. Technisch vastgoedmanagement

Het sluitstuk van goed vastgoedmanagement is er voor te zorgen dat uw vastgoed ook technisch alle verlangde prestaties kan blijven leveren. Dit verzorgen wij door:

• Planmatig onderhoud volgens (meerjaren)onderhoudsbegrotingen;
• Klachtenonderhoud, ondersteund door een 24-uurs servicedesk;
• Schademanagement;
• Inkoopmanagement van offerteaanvraag t/m eindoplevering;
• Opleveringen;
• (Sleutel-)beheer en leegstandsbeheer.